CREATIVE SOUND BLASTER X-FI SURROUND 5.1 USB (Sao chép)

CREATIVE SOUND BLASTER X-FI SURROUND 5.1 USB (Sao chép)

– Hãng sản xuất: Sound Card

– Xuất xứ: Khác

– Bảo hành:

– Hãng sản xuất: Sound Card

– Xuất xứ: Khác

– Bảo hành:

Liên hệ